Røde Kors hjelpekorps

BEREDSKAP I VINTERFJELLET !

NYTTIGE TELEFONNUMMER

BRANN                      110

POLITI                      112

AMBULANSE              113

(sidene er under oppdatering)