Kart

 

Kart over området.

Grønne streker: Sommerløyper       Røde streker: Vinterløyper

 

 

På grunn av at det ofte er usikker is på Himingtjønna og Gavlesjå er løypa nå lagt om. Den nye løypetraseen går nå på østsinen av Himingtjønna og på vestsida av Gavlesjå (om Gavlesjåstulen)

 

Topper i Lifjell

Himingen 1066 m

Slettefjell 1180 m

Sigrisbunut 1079 m

Økteren 1040 m

Trogafjell 930 m

Rognlifjell 961 m

Troganatten 930 m

Jøronnatten 1275 m

Øyteinnatten 1174 m

Røysdalsnuten 1291 m

Blomtjørneggen 1231 m

Noen GPS posisjoner:

Myrgvarv                   32 V 498765 6602107

Gavlesjåstulen          32 V 495772 6600700

Tjønnstul                   32 V 494145 6599388

Hollane                      32 V 494896 6596878

Rognlifjell  (varden)   32 V 497585 6600368

Himingen   (varden)  32 V 496619 6602878

På denne siden kan du laste ned bedre kart (klikk her)