Møtereferater 2009

Referat fra årsmøtet 20/6 2009 kan lastes ned (her) 

Regnskap HHV 2008-2009 kan lastes ned her (her)

Rapport fra Løypelaget 2008-2009 kan lastes ned her (her) 

Referat fra styremøte 6. juni 2009 kan lastes ned (her)

Referat fra styremøte 19.mai 2009kan lastes ned (her)

Referat fra møte i strømutvalget 28.januar 2009 kan lastes ned (her)