Møtereferater 2012

Referat fra styremøte i Lifjell Grunneigarlag 19.mars 2012 (ang. utvikling av fiskevatn i Liflell)
Les mer her >>

Referat fra styremøte 21. august 2012 her>>
Referat fra Årsmøtet 22.september 2012 her>>