Møtereferater 2019

Årsmelding 2019 finner du her

Regnskap 2019 finner du her

Budsjett 2020 finner du her 

Årsmøteprotokoll finner du her

Vedlegg «Vegprofil Himingen veglag» finner du her

Styremøtereferat 26. oktober 2019 finner du her