Himingenområdet

Som hytteeiere i Himingenområdet

….kan vi på vinterstid glede oss over en vei som til en hver tid er  godt brøyta. Vi kan boltre oss i 45 km  velpreparerte løyper i naturskjønne omgivelser. Løyper som passer til en liten tur, som til solhellingene rundt Himingtjønn eller Gavlesjå. Eller til en lengre tur som til Tjønnstul, Sonstul eller Hollane. I barmarksesongen har vi mulighet til å vandre etter oppmerkede løyper blant annet til Himingen, Rognlifjell eller Slettefjell, eller vi kan rusle en tur langs miljøstien som grunneierlaget har anlagt fra Himingtjønn til Gavlesjå. Denne stien er også godt egna for den som ikke har mulighet til å ferdes etter mer ulente stier. Det er også gode fiskemuligheter i mange vann og tjern og ønsker en å bade er det lagt til rette for det. På Gavlesjåstulen kan vi oppleve seterdrift på gammelt vis og vi kan i området rundt Gavlesjå utforske en helt unik flora.

Viste du, forresten at navnet Himingen kommer av det gammelnorske ordet «himinn» som betyr himmel ?

–God tur til Himingen !

 

Som medlem i Himingen Hyttevel  har vi mulighet til å være med på å bevare dette unike området.