Medlemskap

Medlemskap

Vil du bli medlem i Himingen Hyttevel ta kontakt med:

Kasserer Olav Borsheim     olav.borsheim@online.no

Kontingent – for tiden 200 kr, betales til konto 2699 44 91171 eller Vipps #540121.
Kontingenten forfaller normalt til betaling 1. april

Løypelaget har ansvaret for opparbeidelse av skiløypene og vedlikehold av løypetraséene sommerstid, mye basert på dugnadsinnsats fra vellets medlemmer. Løypelaget har eget budsjett som hovedsakelig finansierer drift og vedlikehold av vellets løypemaskin. Det er selvfølgelig fri bruk av løypenettet, men driften koster så brukere oppfordres til et frivillig bidrag. Forslagsvis inntil kr 600 pr. sesong, men mindre og eventuelt større beløp, tas i mot med takk.

Bidrag betales til Løypelagets  konto 2699 44 91198  eller Vipps til #501142