Les siste nytt på oppslagstavlen

 

 

23. mars 2024
Skirenn Påskeaften ved Himingtjønna (ved Parkeringsplassen).
Start kl 12. Påmelding fra kl 11:30. Premier til alle deltakere. Startkontingent kr 50, helst Vipps 501142 (ev. kontant)

23. februar 2024
Etter avtale med grunneier er det lagt en ny sløyfe på Gavlesjårunden. Sløyfa følger omtrent den gamle traseen før veietableringen i Himinglia, men dreier over mot kraftlina og ender ved den store parkeringsplassen. Gavlesjårunden

1. februar 2024
Trekningen av gratis årskort for Gavlesjåvegen 2024 er foretatt og den heldige vinner er:
Odd Lofstad, Sølvtjønnvegen 66. Vinneren er underrettet.
Trekningen ble foretatt blant alle (182) som hadde betalt inn «Løypeavgift 2023-24» (kr600) og de av dere som hadde betalt «dobbelt » ble belønnet med 2 «lodd» i trekningen.
På vegne av Gavlesjå Løypelag takker vi alle som er med på «spleiselaget» slik vi at fortsatt kan glede oss over nykjørte skiløyper når vi kommer til Myrgvarv/Gavlesjå.
Hilsen
Torstein Foss
Leder

22. oktober 2023
Den første snøen har falt i Himingenområdet. Det er ennå et stykke fram, men forhåpentligvis kan vi etter hvert få en ny sesong med godt preparerte skiløyper. Bruken av løypene er selvfølgelig fri for alle, men driften har en betydelig kostnad så Vellet oppfordrer turinteresserte om frivillig bidrag. Se hvordan du kan bidra (her)

11. oktober 2023
Referat fra årsmøtet 23. september 2023 kan du lese her

21. september 2022
Referat fra årsmøtet 17. september 2022 kan du lese her

10. september 2022
Referat fra styremøtet 8. september 2022 kan du lese under møtereferater

9. august 2022
OBS! Dato for årsmøtet er endra til lørdag 17.september kl 12.00.

2. august 2022
Årsmøtet i Himingen Hyttevel 2022.
Årsmøtet avholdes lørdag 17.september kl 12.00 ved Himingtjønna.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret innen 24.august.
På e-post: torstein.foss@hotmail.no
Eller som SMS: 932 88 603

TORSTEIN FOSS
Leder i Himingen Hyttevel

7. april 2022
Påskeskirenn, lørdag 16. april kl. 12.00

Himingen Hyttevel inviterer til påskeskirenn, lørdag 16.april (påskeaften) kl. 12.00 ved Himingtjønna.NB. Er det ikke snø nok til en skiløype så blir det NATURSTI. Premier til alle som deltar!
Startkontingen kr. 50,- (VIPPS 501142 eller tll konto)

Hilsen
Himingen Hyttevel.

7. februar 2022
Hei!
Stusselig vinter for skiløpere, dessverre. Det er fortsatt litt lite snø for løypemaskina, men vi vil gjøre et forsøk likevel med mannskap som skuffer snø på kritiske steder forsøker vi å få kjørt opp Himingrunden via Gavlesjåstulen.

Det innkalles til dugnad!
Frammøte ved Himingtjønna fredag 11. og lørdag 12. februar kl 09:00

Ta med snøskuffe!!

Hilsen løypelaget
Øyvind Finnekåsa

1. desember 2021
«En liten påminnelse og en liten «gullrot» til alle som er med på spleiselaget for gode skiløyper i Gavlesjåområdet og betaler inn «Løpeavgiften» på kr 600,- til
kontonr. 2699 44 91198 eller VIPPS nr 501142
(Gavlesjå Løypelag). Denne «løypeavgiften» er hovedinntektskilden vår for å drifte løypekjøringen.! Og husk: «Det snør ikke skiløyper»!)

Vi håper at flest mulig vi være med å bidra i denne «økonomiske dugnaden» og som i fjor så vil alle som betaler inn «løypeavgiften» være med i trekningen av et GRATIS ÅRSKORT til veibommen (verdi kr.2500)

Torstein Foss
Gavlesjå Løypelag.

19. november 2021
Til alle som setter pris på at Tor fortsatt skal kjøre fine skiløyper i Gavlesjå-området: Du oppfordres med dette til å betale inn «Løpeavgiften» på kr 600,- til kontonr. 2699 44 91198 eller VIPPS nr 501142 (Gavlesjå Løypelag). Denne «løypeavgiften» er hovedinntektskilden vår for å drifte løypekjøringen.! Og husk: «Det snør ikke skiløyper»!

På forhånd takk for ditt bidrag!
Torstein Foss, Leder av Himingen Hyttevel/Gavlesjå Løypelag

22. september 2021

Årsmøtet i Himingen Hyttevel ble av holdt i litt ruskevær ved Himingtjønna Foto: T. Foss

Referat fra årsmøtet kan du lese her og årsmelding kan du lese her

1. september 2021
Du innkalles med dette til årsmøte i Himingen Hyttevel ved Himingtjønna
Lørdag 11. September kl. 12.00

Og på det saklige plan vil vi ha følgende dagsorden:

• Åpning
• Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
• Valg av møteleder og referent
• Årsberetning
• Godkjenning av regnskap og forslag til budsjett
• Innkomne forslag *)
• Valg

Etterpå står følgende poster på programmet:
• Eventuelt
• Kaffi og kaker

6. august 2021
Årsmøtet i Himingen Hyttevel 2021.

Årsmøtet avholdes lørdag 11.september kl.12.00 ved Himingtjønna.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt styret innen 4.september.
På e-post: torstein.foss@hotmail.no
Eller som SMS: 932 88 603

11. april 2021
Referat fra styremøte 8 mars 2021

Til stede: Torstein Foss, Leiv Ryen, Kristin Høihilder, Øyvind Finnekåsa, Mari Beitnes og Trude Størdal.

1. Nytt regnskapssystem.

Kasserer Kristin sitter med en gammel versjon av et regnskapssystem og vil med et nytt system få en betydelig enklere arbeidshverdag både når det gjelder kassadagbok og utsendelse av giroer (medlemsavgift/løypeavgift). Viser til tidligere e-post til dere fra Kristin om tilbudet fra Visma. Det koster 2148 pr år og utsendelse av papirfaktura koster kr. 10. Enstemmig vedtatt på styremøtet 8. mars 2021.

2. Ny gapahuk ved Himingtjønna.
Tor Tveiten har gitt tillatelse til å sette opp en gapahuk på odden rett vest for «Kiosken». Det bør settes opp en grov kalkyle for nødvendige materialer og kostnader. Dugnads-plan (aktuelle datoer bør «blinkes» ut). Det er ikke kikket på noen alternativer til skisse på gapahuken. Hvem skal gjøre det? Leiv Ryen får tak i skisser til gapahuk og sette opp et prisforslag.

3. Ny bru over Pråmtjønn-bekken i samarbeid med Notodden Turlag

Her er det midlertidig lagt ned 2 av løypelagets rør, men disse har Løypelaget brukt for andre steder og det må derfor lages en permanent kjørebru. Har turlaget materiale til å lage bru? Mari (turlaget) sier ja til at de kan stille med materialer. Brua må være ca. 5 meter lang og ca. 5 meter bred. Tar en felles befaring på størrelsen og utforming av brua når snøen har gått. Øyvind Finnekåsa innkaller Løypekomiteèn til befaring når snøen går til våren.

4. Utbedring av skiløypetraseen v/Himingsjå.
Omfanget av nødvendig utbedring vil være avgjørende for om dette er søknadspliktig. En dårlig vinter vil gjøre det vanskelig å kjøre løypemaskin pga mye stein i løype traseen. Befaring når snøen går. Tillatelse fra grunneier for å kunne utbedre traseen. Tegninger på en skisse tas med til kommunen. I juni. Leiv Ryen vil informerer Joakim Dubrefjord (kommunen)om saken.

5. Utvidelse av bredden på kjørebrua over Kruvla

Leiv kan skaffe 4 stk 8»x8» stokker (ubrukelige til laftehytter) med lengde ca 10m. Disse kan fraktes gratis til Heddal, men derfra og opp til Myrgvarv må Leiv selv kjøre de. Målet er at Tor skal få dratt disse inn til Kruvla denne vinteren. Dette ble for kostbart så Tor Tveiten skal se om han skulle finne 10 m hard furu eller gran som kan benyttes i stedet. Finner ikke Tor lange tre evner så venter vi til sommeren da Leiv Ryen kan skaffe telefonstolper.

6. Ny kjørebru over Urdeåi ved Surt.
Forslag til utforming er sendt medlemmene i Løypelaget til uttalelse. Forslaget krever imidlertid en godkjenning av alle sameierne i Urevatna. Når løypelaget har godkjent dette sendes dette til sendes til Tor og han tar dette med i sameiet.

7. Plan for reparasjon/vedlikehold av løypetrasene.
a. Her må det settes opp en plan for hva som skal gjøres og HVOR, og så må sammenholde dette med tilgjengelige midler på Løypelagets konto (her bør vi vel kunne regne inn de gjenstående 30.000 av tildelingen fra Notodden kommune ved at Løypelaget «forskutterer» dette.). Planen må også ta hensyn til NÅR Jostein Hefre kan gjøre jobben og sette opp bemanningsplan i.h.t. dette. Enstemmig vedtatt på styremøtet 8 mars 2021 at dette utføres. Øyvind setter opp en plan på hva som skal utføres
b. Ola Johannes Lie jr. har sagt seg villig til å bli med i Løypelaget (men vi bør få inn 2-3 til som faste medlemmer). Øyvind sender ut en epost om noen kan stille som faste medlemmer i løypelaget.

8. Forespørsel fra Tor Tveiten om «å sponse» innkjøp av spor-fres for bedre fresing foran sporkallen.
Dette vil gi fine klassisk-spor uansett om det er is/hard skare/skitten snø. (Kostnad 25.000, — 30.000). Løypelaget kan sponse noe av utgiftene. Max 15 000 kr kom som forslag og ble enstemmig vedtatt. Leiv formidler dette til Tor Tveiten.

9. Påskeskirenn
Pga koronasituasjonen og ytterligere innstramminger blir skirennet avlyst.

10. Eventuelt:
1. Skal settes ut markører for å finne igjen løypene (2 -2,5 m høye) som viser hvor løypetraseen går. 100 stolper koster 15 000 kr. Markørene settes ned i utsatte områder. Må søke grunneier om det er greit. Torstein Foss finner ut om hvem som er grunneiere og snakker med miljøavdelingen om dette er søknadspliktig.
2. Tor Tveiten – foreslår å bygge et «hus» for den nye løypemaskinen vår, sommer og høst, og foreslår et sambruk med veilaget og oppbevaring av strøsand om vinteren når løypemaskinen er i bruk. Om den nye løypemaskinen er klar til sesongen 2021/2022 er uklart pr dags dato. Søknaden hos Sparebankstiftelsen er til behandling, men vet ikke noe om når vi får svar.
3. Lifjellsamarbeidet er det ikke noe nytt om.
4. Løype fra Grønnkjær til Nystul. Altfor bratt og langt. Bedre med en trasee fra Grønnkjær til Nystulvannet.
5. Himingsjå – bygges et anneks for hund og fører.

Referatet kan du lese i .pdf format her

Referent
Trude Størdal.

16. desember 2020

Til alle som setter pris på at Tor fortsatt skal kjøre fine skiløyper i Gavlesjå-området: Du oppfordres med dette til å betale inn «Løpeavgiften» på kr 600,- til
kontonr. 2699 44 91198 eller VIPPS nr 501142 (Gavlesjå Løypelag). Denne «løypeavgiften» er hovedinntektskilden vår for å drifte løypekjøringen.! Og husk: «Det snør ikke skiløyper»!

11. november 2020
«Status for vintervedlikehold av Gavlesjåvegen
I månedsskiftet oktober/november fikk styret i Gavlesjåvegen SA beskjed fra entreprenør om at de ikke hadde mulighet til å fullføre kontrakten for vintervedlikeholdet.
Styret har etter dette kontaktet en rekke lokale entreprenører for å få på plass en ny avtale. Vi har så langt ikke lykkes med å få dette endelig landet, men vi er i dialog med aktuelle kandidater.
Vi har forståelse for at denne situasjonen skaper usikkerhet for brukerne av vegen, men vi kan love at det jobbes iherdig med å få på plass en god løsning!
Heldigvis har det milde været så langt i høst ikke medført behov for brøyting og strøing, men dette kan jo komme fort nå. Målet er helt klart at vegstandarden skal være på nivå med tidligere år.
Samme entreprenør har som kjent også hatt avtaler på vinterdrift av vegene i de fleste hytteområdene. Gavlesjåvegen SA har god kontakt om utviklingen med de andre mindre vegforeningene. Det kan være en løsning at brøyteoppdrag deles mellom flere entreprenører. Dersom noen i bransjen har ledig brøytekapasitet er det bare å ta kontakt med styret.»

Vennlig hilsen
Torstein Foss

19. oktober 2020
Det nærmer seg vinter, den første snøen har alt lagt seg på Jørundnatten og vi får forhåpentligvis en ny fin skisesong i Gavlesjå-Himingen-Hollane område. Den årlige, frivillige «løypeavgiften» på kr. 600,- kommer snart i posten (eller som e-post) til dere.

Vi håper at flest mulig vi være med å bidra i denne «økonomiske dugnaden» og
Som vedtatt på årsmøtet, så vil alle som betaler inn «løypeavgiften» være med i trekningen av et GRATIS ÅRSKORT til veibommen (verdi kr.2500)

1. oktober 2020
5. september hadde Himingen hyttevel årsmøte, du kan lese referat fra møtet her

13. september 2020

Hei!
Som mange kanskje har fått med seg må traséen til løypa vi kaller «Gavlesjå rundt» legges om på grunn av den nye veien som går fra parkeringa under Himingen.
Ny trasé er funnet. Denne vil dreie av dagens løype nede på myrene, følge skiløypa inn mot Himingsjå og gå øst kollen ved hytta. Så vil den krysse sommerstien til Gavlesjåstulen ved rasteplassen og følge myrdragene tilbake mot Himingtjønna (Kroktjønn) og møte dagens løype ved målestaven der skuterløypa kommer i land fra isen.
Dette sporet må ryddes før snøen kommer. Det inviteres derfor til dugnad med frammøte lørdag 19. september kl 0900.
En bør nok stille med motorsag, ryddesag eller lignende. Øks kan selvfølgelig brukes, men det blir kanskje ikke så effektivt.
Ved spørsmål kan løypelaget ved Øyvind Finnekåsa (95035722) eller Leiv Ryen (41690350) kontaktes.
Hilsen
Øyvind Finnekåsa

3. august 2020
Du innkalles med dette til årsmøte i Himingen Hyttevel ved Himingtjønna Lørdag 5. September kl. 12.00
Og på det saklige plan vil vi ha følgende dagsorden:
• Åpning
• Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
• Valg av møteleder og referent
• Årsberetning
• Godkjenning av regnskap og forslag til budsjett
• Innkomne forslag *)
• Valg

Etterpå står følgende poster på programmet:
• Saker til orientering. Eventuelt
• Kaffi og kaker (Og pga. Corona-restriksjonene så må hver enkelt selv ta med seg det de vil spise og drikke!)

Vel møtt til en hyggelig hytteprat ved Himingtjønna.

Vennlig hilsen
Torstein Foss
Leder i Himingen Hyttevel

6. august 2020
Som tidligere år så vil Himingen Hyttevel avholde sitt årsmøte på første lørdagen i september,
og i år blir det da lørdag 5. september 2020 kl 12.00 v/Himingtjønna.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til styret v/ torstein.foss@hotmail.no innen 24. august.»

16. mars 2020
PÅSKESKIRENNET AVLYST!
Himiningen Hyttevel’s Påskeskirenn 2020 må dessverre avlyses i år p.g.a. helsemyndighetenes forbud mot slike arrangementer. Vi beklager dette, og lover å komme sterkere tilbake påsken 2021.
PS. Skiløypene «Gavlesjå Rundt» og inn til Hollane vil fortsatt bli preparert slik at hyttefolk (bosatt i Notodden Kommune) og dagsturister forsatt kan få seg noen fine skiturer.

Himingsjå DNT-hyttaer også stengt, åpen kun for nødsituasjoner.

4. mars 2020
Referat fra styremøte 26. fefruar 2020 finner du her

11. februar 2020
Hei alle sammen.
Det er kommet inn tilbud fra Heddal Boring og jeg videresender det til alle – både de som fortsatt er med og de som takker nei.
Merk at prisene er basert på at det minst 10 borehull, og at dere har relativt kort svarfrist.
Heddal har avtalt kjørehjelp med Tor Tveiten – se info nede i eposten. Jeg tror de skal bruke en lettere kompressore som dras inn med kjelke.
De som ønsker boring må ta direkte kontakt med Heddal Boring – se eposten på kopi her. Evt tlfnr angitt i eposten. Merk svarfrist 17/2. Hvis dere har bestemt dere så er det selvfølgelig supert om dere gir Heddal Boring svar tidligere. De ønsker å komme i gang så fort som mulig. idere er det jo helt klart ønskelig at informasjon om dette tilbudet blir spredt rundt til hyttevel og naboer.
Merk at jeg fra nå av ikke er koordinator for dette. Heddal boring organiserer dette ut fra hvilke hytter som vil ha vann. Lykke til –
mvh
Hans Kristian Elde

TILBUD FRA HEDDAL BORING (MOTTATT PÅ EPOST 3. FEBRUAR 2020)
Har med dette gleden av å tilby brønnboring med elektrisk pumpeanlegg for kr 84000 + mva. Totalt kr 105.000,-
Dette inkluderer alt.
Boring, pumpeanlegg, leie av kompressor, transport av kompressor til og fra Gardermoen, transport av kompressor i skiløypa. (Tor Tveiten)
+ henting, leie og levering av ekstra kompressor-slange og ekstra slange-utlegg, ev sprengning dersom for lite vann, ev ekstra stålrør ++
Planlagt gjennomføring februar / mars 2020.
Forbehold om at prosjektet reint praktisk lar seg gjennomføre. Værforbehold.
For å kunne tilby denne prisen er det forbehold om at det blir ca 10 brønner totalt.
På grunn av avstand og fremkommelighet vil prisen for boring for Turisthytta og inne ved Gavlesjåstulen dersom det bare blir 1 hull på disse stedene,
bli kr 100.000,. + mva totalt kr 125.000,-
Tilbudet er gyldig til og må ev aksepteres innen 17.02.2020.

Vennlig hilsen/Best regards
Ole Gjermund Aase

11. november 2019

«Bankgiro for betaling av «Løypeavgiften for skisesongen 2019-20» er nå sendt ut til alle registrerte hytteeiere og grunneiere i Gavlesjå-området. Som tidligere år så er dette altså en frivillig løypeavgift, men vi håper selvfølgelig at alle som er glad i å gå på ski i løypene «Gavlesjå Rundt» eller langløypa rundt Tjønnstul-Sonnstøl-Hollane vil betale de 600 kronene også i år. Gavlesjå Løypelag er helt avhengig av at dere som liker å gå på ski i området er med og spleiser på kostnadene med løypekjøringen. Det årlige (pr. vintersesong) driftsbudsjettet er på ca kr. 150.000,- hvorav bidraget fra dere utgjør godt over 60%. Vi håper selvfølgelig at Notodden Kommune, Notodden Turlag og Gavlesjåvegen SA også i år vil yte sin «skjerv» til å få driftsbudsjettet i balanse.
Så da håper vi på mye snø og fine skiløyper og at flest mulig (helst alle!) betaler bankgiroen når den kommer i posten!

 

PS. For å spare porto håper vi flest mulig av dere kan sende E-postadressen sin til: kristin.hoihilder@notodden.kommune.no

NB!! Og skulle du ikke få tilsendt bankgiro så kan du bruke VIPPS
på følgende nummer: 501142.»

Mvh
Gavlesjå Løypelag


3.november 2019

Referat fra styremøtet 26. oktober 2019 kan du lese her

24. september 2019
I løpet av de neste par ukene vil et brønnbore-firma foreta befaringer for å se på mulighetene for å bore etter vann inne på Gavlesjå-setra og ved hytta til Erlend Jensen. Planen er at borerigg og kompressor skal fraktes inn på vinterføre på en slede som slepes inn av løpemaskin.
Dersom dette viser seg løsbart, så vil borerigg og kompressor være «i området». Det er derfor av interesse for initiativtakerne (og brønnbore-firmaet!) å få vite om det er andre hytte-eiere i Himingen/Gavlesjå-området som også ønsker å få boret etter vann på sin tomt. Hvis det blir aktuelt for brønnborefirmaet å sette i gang så må den enkelte hytte-eier selv avtale kostnadene/pris med firmaet.
Interesserte hytte-eiere kan gi undertegnede beskjed på e-post: torstein.foss@hotmail.no eller en SMS til 932 88 603 så vil dere bli holdt løpende underrettet om «framdriften» i planene.

Vennlig hilsen
Torstein Foss
Leder i Himingen Hyttevel

12. september 2019
Fra årsmøtet ved Himingtjønn 7. september 2019

Les referater og skriv fra årsmøtet her

27. juli 2019
Årsmøte i Himingen Hyttevel avholdes ved Himingtjønna lørdag 7.sept 2019 kl. 12.00. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt til styret v/sekretær Grete Høgvoll på e-post: grete.hogvoll@ebnett.no innen søndag 25. august.

MVH
Torstein Foss

14. juni 2019
Nå har styret i Himingen Hyttevel vært i kontakt med Notodden E-verk på nytt for å få en foreløpig kostnads-kalkyle. Tilbakemeldingen vi får fra E-verket er som følger:

«Det må legges ny høyspentkabel helt nede fra bygda. (Kabelen som er lagt opp til Nystulvannet har alt for liten kapasitet til å kunne videreføres.) P.g.a. den lange avstanden må det settes opp transformator-stasjoner for ca hver kilometer oppover langs Gavlesjåvegen. Og på grunn av at hyttene ligger spredt må det også dimensjoneres med mange flere trafostasjoner (220/400v) enn hva det ville vært i et hyttefelt hvor hyttene ligger mye tettere. Dere har sikkert registrert at vi (Notodden E-verk) nå har fremført strøm fra Helleberg-grenda og til hyttene på Ble. Dette hadde vi aldri gjort dersom ikke en privat hytteutbygger (ca 40 nye hytter) hadde subsidiert prosjektet med ca 4 millioner(!). Allikevel så vil tilknytningsavgiften for hver enkelt hytte på Ble komme på ca 200.000,-. Så for dere langs Gavlesjåvegen må dere nok minimum forvente en tilknytningsavgift på 250-300.000 pr. hytte. Og vi i Notodden E-verk har ikke lagt inn dette prosjektet som en prioritert oppgave i våre langtidsplaner.»

Og dette gir kanskje grunn til ettertanke for de av våre medlemmer som ivrer for strøm (220/400v) på hytta?

MVH
Torstein Foss

21. april 2019

Påskeaften ble årets påskeskirenn avviklet i strålende solskinn og med deltagere i alderen 6 mndr. til 17 år. Litt ferre deltagere i år enn tidligere år, noe som kanskje skyldes at påsken var så seint på våren at mange var lei av vinter og snø? Men alle de 63 som deltok fikk fine premier og stemningen var upåklagelig både hos deltagerne og publikum!
Og Himingen Hyttevel ønsker alle sine medlemmer en fortsatt god påske og en riktig god sommer.  Se bildene her

Vennlig hilsen
Torstein Foss

13. april 2019
Påskerennet går av stabelen påskeaften 20/4 kl. 13:00 Påmelding fra kl. 12:00. startkontingent
kr. 50.- (Kan vippses) Vi har bålpanne om du vil grille.

27. mars 2019

Kassereren nå er i gang med å sende ut giroer for medlemkontingent for 2019. Vi håper alle vil støtte opp om Hyttevelet og betale kontingenten når de får giroen i posten. Vi håper samtidig at de medlemmene som har en e-postadresse kan sende den til kassereren.

Epost til kasserer:   kristin.jh69@gmail.com

Mvh
Styret i Himingen Hyttevel.

17. februar 2019
Løypemeldinger er nå avviklet på vår hjemmeside. På forsiden finner du linker til både Himingen Hyttevel sin facebookside og Gavlesjå løypegjøring på facebook.

16. februar 2019
Vi beklager at det den siste tiden har vært dårlig med løypemeldinger på vår hjemmeside. Dette skyldes en liten missfortåelse om prosedyren for Løypemelding. Vi må derfor be våre medlemmer om å sjekke den nyopprettede Facebook-siden «Gavlesjå Løypekjøring» for å få oppdaterte meldinger om Løypemelding og snøforhold. Vi beklager dette nok en gang!

MVH
Torstenn Foss

22. desember 2018
Du vil nå finne oppdaterte løypemeldinger for sessongen 2018 – 2019 under «løypemeldinger»

13. desember 2018
Det er nå sendt ut nye bomkort til alle grunneiere og hytteeiere langs Gavlesjå-vegen.
Det følger med et skriv med «brukerkode» som alle må taste inn første gangen de nye bomkortet skal brukes. (Se brukerveiledning ved bommen)

Har du IKKE mottatt nytt (nye) bom-kort, send en epost til: truls.ekeberg@nenett.no

26. oktober 2018
«Bankgiro for betaling av «Løypeavgiften for skisesongen 2018-19» er nå sendt ut til alle registrerte hytteeiere og grunneiere i Gavlesjå-området. Som tidligere år så er dette altså en frivillig løypeavgift, men vi håper selvfølgelig at alle som er glad i å gå på ski i løypene «Gavlesjå Rundt» eller langløypa rundt Tjønnstul-Sonnstøl-Hollane vil betale de 600 kronene også i år. Gavlesjå Løypelag er helt avhengig av at dere som liker å gå på ski i området er med og spleiser på kostnadene med løypekjøringen. Det årlige (pr. vintersesong) driftsbudsjettet er på ca kr. 150.000,- hvorav bidraget fra dere utgjør godt over 60%. Vi håper selvfølgelig at Notodden Kommune, Notodden Turlag og Gavlesjåvegen SA også i år vil yte sin «skjerv» til å få driftsbudsjettet i balanse.
Så da håper vi flest mulig (helst alle!) betaler bankgiroen når den kommer i posten!

NB!! Og skulle du ikke få tilsendt bankgiro så kan du bruke VIPPS på følgende nummer: 501142.»

15. oktober 2018
Vedtaket som ble gjort på årsmøtet i Gavlesjåvegen SA i april 2018 om å innføre en tilleggsavgift (les: «parkeringsavgift») på kr. 1000,- for alle hytteeierne som parkerer på parkeringsplassene ved Myrgvarv-Himingen, med begrunnelse at «det er jo Gavlesjåvegen SA som bekoster brøytingen», dette vedtaket blir ikke effektuert for inneværende år.
Styret i Himingen Hyttevel sendte et klagebrev til Vegstyret og denne klagen er altså nå tatt til følge! (Men Vegstyret har bebudet at forslaget kan bli tatt opp igjen på Gavlesjåvegens årsmøte i april 2019.)
Så vi i Hyttevelet får bare avvente neste «utspill» fra Vegstyret.

26. september 2018
Skiløypetraseen fra Gavlesjå og opp liene til Ljoslihovet er nå ferdig utbedret og klar til å motta snøen!. Det er gjort er at store steiner og stubber er fjernet, det er lagt ned en del store og små drensrør i diverse myrdrag og bekker slik snøen blir liggende mye lenger utover våren, endel skrå-terreng er planert ut og noe krappe svinger er gjort «mykere». Dette er arbeid utført med gravemaskin og blir finansiert gjennom et kommunalt tilskudd fra Notodden kommune.
I tillegg til denne maskinelle utbedringen har «noen av oss» vært oppover med ryddesag/motorsag og ryddet løypetraseen for småbjørk og andre busker og kratt. Men nå det gjelder løyperyddingen så gjenstår det noe i bakkene ned til Tjønnstul og ned til Kruvla og i liene («Sauarliene») opp mot Hollane. Så ta gjerne «din tørn» av løyperyddingen, så får vi alle en god skiopplevelse til vinteren (og du får kanskje litt bedre samvittighet ved å bidratt litt?) Men husk å melde fra til de 2 ansvarlige i løypelaget (Øyvind Finnekåsa, 950 35 722, eller Leiv Ryen, 416 90 350) når du vært og ryddet og hvor du har vært! »

Jostein Hefre er akkurat ferdig med graveoppdraget i skiløypa opp til Ljoslihovet.

25. september 2018

Fra årsmøtet 1. september 2018 ved Himingtjønne. Referat fra møtet finner du her

8. august 2018
Husk årsmøtet lørdag 1. september kl. 12:00 Sted, Kiosken ved Himingtjønna.

Innkalling kan du lese her

29. mai 2018
Referat fra styremøtet 23. mai 2018 kan du lese her 

24. april 2018
«Lørdag 21. april (og torsdag 19. ble rørene «funnet fram») var det dugnad i skiløype-traseen fra Gavlesjå og opp til Ljoslihovet.
Som sikkert mange av dere allerede har har fått med seg, så har vi fått et generøst økonomisk bidrag fra Notodden Kommune til maskinell utbedring av skiløype-traseen langs Gavlesjå og bakkene opp mot Ljosihovet. Det skal grøftes og bekker skal legges i rør, subber og store steiner skal fjernes og noe svinger skal «doseres». Alt dette håper vi å få gjort sommeren 2018 (om tilskuddet vi har fått strekker til). Og i den forbindelse ble stor (og mindre stor) 6 meters drensrør kjørt ut med snøscooter på lørdag og rørene plassert der de er tenkt gravd ned til sommeren. Vi håper dette skal kunne resultere at denne skiløype-traseen til neste vinter kan prepareres med langt mindre snø enn idag og at utforkjøringene ned fra Ljoslihovet skal bli litt «snillere» for både store og små skiløpere.
Som sagt så planlegges gravearbeidet igangsatt så snart snøen har forsvunnet og det har tørket litt opp og i den forbindelse er vi avhengig av 2-3 pensjonister som kan være som «hjelpemenn» sammen med gravemaskinen. Arbeidet vil bestå i å hjelpe til med å legge ned drensrør, ta ned eventuelle trær, busker og kratt (med motorsag) og ellers være til hjelp for gravemaskinkjøreren. Arbeidet vil foregå på vanlige virkedager fra ca kl 8.00 til 16.00 og strekke seg over maksimalt 3-4 uker(!).
Pensjonister som er interessert, har anledning (og lyst!) kan melde fra til Leiv Ryen (416 90 350), Øyvind Finnekåsa (950 35 722) eller Torstein Foss (932 88 603)».

         

Halvor Tveiten Jr og Leiv Ryen i arbeid med rørene.                    Foto: Torstein Foss

6. april 2018
Siden det fortsatt er rikelig med snø igjen i fjellet så vil skiløypene i Gavlesjå-området bli kjørt opp også denne helga.
Hilsen Gavlesjå Løypelag

9. februar 2018
Jostein Hvamb kommer med følgende meldig til hytteeierne i Gavlesjåområdet
Jeg tar på meg måking av hyttetak i Gavlesjåtraktene. Har tatt noen tak de siste dagene, der deler av taket har 1,5 meter snø, den nederste 50 cm. hard og kompakt.
Mvh. Jostein Hvamb
tlf. 95837180

6. desember 2017
For de som ønsker å gi et økonomisk bidrag til løypekjøringen i Gavlesjå-området (og som ikke har fått tilsendt giro) så kan dere bruke VIPPS på følgende nummer: 501142.

På forhånd takk for alle bidrag!!

1. desember 2017
Nå er løypemeldingene tilgjengelige, les dem her

25. november 2017
Siste fra nytt ang. skiføret i Gavlesjåområdet.
Tor har i dag lørdag kjørt skiløypa «Gavlesjå rundt» med den store tråkkemaskinen. Men regnvær i går, samt sol og vind har tæret mye på snøen. Det er derfor ikke gode forhold.(faktisk bare flekker ved Gavlesjå). Men dersom kulda holder seg har vi fått en såle. Så fra neste snøfall som ventes til uka kan vi kanskje få prøvd skiene igjen, men vi trenger mer snø
Mvh. Johs.

13. november 2017
Skisesongen i Gavlesjå-området nærmer seg og i disse dager så sender kassereren ut en bankgiro til dere med håp om at flest mulig (helst alle) betaler inn «Løypeavgiften».
Hilsen
Torstein Foss, leder i Himingen Hyttevel.

1. november 2017
Som dere ser av vedlagte vedtak i Notodden kommune så har Hyttevelet/Gavlesjå Løypelag fått 150.000 til maskinell utbedring av skiløypen fra Gavlesjå og opp til Ljosjihovet. Denne delen av løypetraseen vil bli drenert med rør i bekker og myrdrag, fjerning av store steiner og stubber, planering av en del skrå-partier, m.m. (Vi får se hvor langt pengene rekker). Drensrør og annet materiell vil bli innkjøpt nå i høst og «kjørt på plass» i løpet av vinteren slik at gravemaskinarbeidet kan starte våren 2018, så fort snøen er borte. (Dette skal bli bra!)
Og så håper vi at alle som nå om noen dager får en giro på kr. 600 («Løypeavgift 2017-2018) i postkassen betaler denne og støtter oss i arbeidet med å opprettholde Gavlesjå-området som et attraktivt turområde både sommer og vinter!

Se vedlegg her

Mvh Torstein Foss, Leder i Himingen Hyttevel.

25. september 2017Fra årsmøtet 23. september 2017 ved Himingtjønna
Se referat fra møtet her

15. august 2017

Innkalling til årsmøte 2017

Du innkalles med dette til årsmøte i Himingen Hyttevel ved Himingtjønna
Lørdag 23. September kl. 12.00

Og på det saklige plan vil vi ha følgende dagsorden:

• Åpning
• Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
• Valg av møteleder og referent
• Godkjenning av regnskap og forslag til budsjett
• Innkomne forslag *)
• Valg

Etterpå står følgende poster på programmet:
• Eventuelt
• Kaffi og kaker

*) Frist for innsending av forslag som skal behandles på årsmøtet er: 10. september!!

Vel møtt til en hyggelig hytteprat ved Himingtjønna.

Last ned innkallingen her 

13. april 2017
Hei alle sammen
Etter en samlet vurdering av de dårlige snøforholdene på «stadion-området» (v/Kiosken ved Himingtjønn) så har styret i Himingen Hyttevel besluttet å avlyse årets Påskeskirenn på påskeaften. Vi ber om forståelse for avgjørelsen og håper på bedre snøforhold til påsken 2018. Fortsatt god påske til alle våre medlemmer!!
På vegne av Himingen Hyttevel, Torstein Foss.

21. februar 2017
Nå er giro på kr. 200,- for medlemsskapet 2017 i Himingen Hyttevel sendt ut.Vi håper alle våre medlemmer støtter opp om arbeidet Hyttevelet gjør og viser dette ved å betale medlemsavgiften.

Vennlig hilse
Torstein Foss
Leder i himingen hyttevel

16. februar 2017

Hollane turisthytte er åpen i skoleferiene og hver helg fram til påske og i hele påska.

29. januar 2017
Den 21. januar var Himingen Hyttevel, sammen med Notodden Turlag, Notodden Jeger og Fisk, samt Grønkjær Skisenter, invitert til årsmøtet i Lifjell Grunneigerlag. Vi fikk anledning til å presenter vår forening, hva har gjort og hva vi har planer om. Dette ble godt mottatt av medlemmene i Grunneierlaget (ca 30 grunneiere var tilstede). Og etter møtet fikk vi denne hyggelige e-posten fra Grunneierlagets leder, Torkil Bjørnson:

Hei
Hjertelig takk for fine og presise presentasjoner for grunneierlaget i går.
Etter det ordinære årsmøtet vårt, diskuterte vi som avtalt innholdet i presentasjonene som dere holdt. Vi er imponert over dugnadsånden og hvor mye dere får til for mange mennesker og for å styrke attraktiviteten. Personlig tror jeg at presentasjonene tok litt «luven av» evt «ekstreme» reaksjoner. Jeg tror at nøkkelen til fortsatt godt samarbeid er åpenhet om planer og ønsker, og tidlig involvering av potensielt berørte grunneiere i planlegging av ønskede utvidelser/endringer. Det er klart at slikt som f.eks. skitraseer er i konflikt med effektiv skogsdrift, men på den annen side er skiløyper viktig bidrag til å øke attraktiviteten for turisme/hyttebygging. Vi bør også synkronisere planlegging av nye traseer, stier og veier fremover.
På årsmøtet ble det valgt nytt styre: Hans Jørgen Aase, Geir Olav Grini, Olav Jamtveit, Erlend Jensen og meg (leder ett år til). Ta gjerne kontakt med en av oss om det er saker dere lurer på eller ønsker å diskutere med oss. Vi vil ta tilsvarende kontakt mot dere.
Vi håper på en fortsatt konstruktiv dialog og godt samarbeid med dere i årene fremover.
Mvh
Torkil

Og dette lover jo godt for et konstruktivt samarbeid med Grunneierlaget i årene framover!!
Torstein Foss
Leder i Himingen Hyttevel.

26. november 2016
Lørdag 26. november dro 5 spreke karer + en stor løypemaskin til Lifjell for å lage skiløypa Gavlesjå rundt helt perfekt. Vi la bar i bekkesik og på myrer der det var kommet opp vann og skuffa snø over. Vi la også ned et bra rør i en bekk som hadde brutt seg fram. Rundløypa er nå superfin og har blitt et godt tilbud til de som vil bruke skiene nå i førjulstida.
Mvh. Johs.

Dugnadsgjengen som ordner skiløpene for oss…                       foto: Johannes Klungseth

24. november 2016
Løypemelding pr 24/11 16 her

20.november 2016

Gavlesjå rundt ble preparert i går i sol og blå himmel. Er
også preparert i dag i lett snødrev, men godt blåføre.

Mvh.
Johs.


9. november 2016

Gavlesjå rundt er nå preparert. Lite tele i bakken g jør at det siver opp litt vann i myrer o.l., men dette fryser raskt så kaldt som det er og sålen blir fast og fin. Tor kjører en ny runde onsdag 9 nov. og lørdag 12 nov. Da det også er ventet litt mer snø, antas det å bli fine forhold til helga.
Innover fjellet må vi vente litt for løypene prepareres.

Du kan se oppdaterte løypemeldinger her og på Facebook.

Mvh Johs.

6. oktober 2016

17. september 2016 avholdt Himingen Hyttelel årsmøte ved Himingtjønna.       foto:Torsten Foss
Referat fra møte kan du lese her  Årsmelding kan du lese her

23. juni 2016Gammelt fra Lifjell

For de som er «nye» og kanskje ikke er så kjent i hytteområdet kan kanskje dette bildet være artig å se.  Bildet viser Myrgvarvstulen, den lå ved parkeringsplassen der veien slutta tidligere. (Til høyre i bunnen av den siste bakken før de de store parkeringsplassene der veien ender nå)

18. juni 2016

  

Himingen hyttevel har lørdag fått på plass en ny badebrygge i det vi kaller Himingtjønn (Egentlig Kroktjønn). Badevannet begynner å bli brukbart og vi tror badeplassen vil bli mye brukt i sommer.
Vi har fra før en flytebrygge som var ankret ute i vannet, men noen «fingerferdige» typer har i siste uke koblet fra alle ankerfestene, så brygga var i fri drift. Vi håper at den nye brygga brukes, men at vi slipper pøbelstereker. Bildene viser dugnadsjengen lørdag 18 juni.

Hilsen Johs

12. mai 2016

Sesongens siste skitur(-er). Torsdag 5.mai gikk vi «Gavlesjå Rundt» (Svartkjennsbekken var åpen, men vi kom over), og fredag 6. mai hadde vi en kjempefin skitur på Rognlifjell (med lunsj på toppen i bakgrunnen). Takk for en fin vinter og stor takk til løypekjører, Tor Tveiten!

Innlegg fra Facebook/Torsten Foss28. mars 2016

Påskeskirennet 2016 med rekorddeltagelse!

Det var hele 103 deltagere i alderen fra «pulk» til 14 år med i årets påskeskirenn. Til tross for noe surt og kaldt vær var det full innsats fra start til mål, ja, de aller fleste syntes løypa var så kort at de gikk runden både 4 og 5 ganger. Og tradisjonen tro så var det høytidelig premieutdeling med en fin statuett til alle som deltok, alle fikk behørig applaus og «pressen» var ivrig til stede for å sikre seg de beste bildene. Arrangøren takket for kjempefint frammøte og ønsket alle hjertelig velkommen til Påskeskirennet i 2017!!! Se flere bilder fra rennet her ..

Påskeskirennet 2016. Lørdag 26. mars.

Ja, Himingen Hyttevel satser på å arrangere Påskeskirenn for barna også i år. Og tradisjonen tro blir det på påskeaften, altså lørdag 26. mars. «Løpsarena» blir som vanlig med start og innkomst v/ kiosken ved Himingtjønna. Start kl. 13.00 (påmelding fra ca.12.00).
Startkontingent: kr. 50,- Fine premier til alle deltagerne!!

11. februar 2016

Himingen Hyttevel har i disse dager sendt ut medlemskontingenten for 2016 og oppfordrer med dette alle hytteeiere i Gavlesjå- Myrgvarv- Breistulområdet om å betale inn medlemskontingenten på kr. 200,- til kontonummer 1503 57 11667 innen fristen som er satt til 10.03.2016.

Dersom det er kommet nye hytteeiere i området som ønsker å bli medlem i Hyttevelet, så ta kontakt med vår kasserer, Kjell Eliassen, kjell.eliassen@sf-nett.no så sender han dere en giro, samtidig som han får registrert dere i vårt medlemsregister.

Himingen Hyttevel har mange store prosjekter på gang, prosjekter som er til gode for at alle dere hytteeiere (og deres øvrige familiemedlemmer og gjester) skal trives i Lifjell, både sommer og vinter.!

Av nær forestående prosjekter kan vi nevnes:

· Påskeskirenn for barna (på påskeaften, så sant det er snø)
· Ny badebrygge i Himingtjønn (brygge er innkjøpt og blir kjørt på plass våren 2016, så fort isen er    borte)
· Utbedring av skiløypetrase i Gavlesjå-lia opp mot Ljoslihovet. (søknad om tillatelse er sendt      kommunen)
· Reparasjon og vedlikehold av rasteplass-møbler
· mm

I tillegg er det fra og med 2015 inngått en skriftlig avtale om kjøring av skiløyper, noe som innebærer en mye bedre forutsigbarhet både for oss som ønsker å gå på ski i velpreparerte løyper, og for løypekjøreren i forhold til investeringer i nyere og bedre maskinelt utstyr når det er nødvendig. Finansieringen av denne løypekjøringsavtalen er et spleiselag mellom Himingen Hyttevel («løypeavgift kr. 600») , Notodden kommune (tilskudd basert på årlig søknad) og Gavlesjåvegen SA (tilskudd + andel av bomavgiften fra dagsbesøkende, dvs. alle de som ikke har bomkort).

Som nevnt så er Himingen Hyttevel til for at alle skal trives i Lifjell-området, og da er vi også veldig avhengig av tilbakemeldinger (både «ros» og «ris»!!) fra dere hytteeiere.

Vi ønsker dere en fortsatt fin vinter (håper bare det kommer LITT mer snø snart!) og så håper vi dere betaler medlemskontingenten.

Vennlig hilsen
Torstein Foss
Sekretær i Himingen Hyttevel

torstein.foss@hotmail.no | 932 88 603

 

2. januar 2016

Godt nytt år! 

Vi er igang med løypemeldinger! Den aller første for 2016 kan du se her 

7.oktober2015

Jeg sa på årsmøtet at det ikke ble mer dugnad
i år, men det var før vi så resultatet etter den enorme nedbørsmengden som kom i Lifjell. Det viste seg at brua over Gavlesjåbekken hadde tatt seg en svømmetur i vannmassene og vi måtte få denne på plass igjen før snøen kom.
I dag onsdag 7. okt. dro derfor 5 sterke karer innover for å få ting på plass. Ved hjelp av 3 taljer og rå muskelkraft fikk vi løftet og flyttet brua tilbake der den hører hjemme, så nå er løypetraseen klar for vinteren.
På bildet ser vi Ivar, Niri, Jan Henrik og Johs.
Det er Tor som tar bildet etter fullført jobb.
Hilsen Johs.

6. oktober 2015

Snøen er snart i anmarsj i Gavlesjåområdet.

Løypelaget sender i disse dager ut «Avgift for skiløyper i Gavlesjåområdet for 2016» Vi henstiller til alle om å betale giroen.

Betalingsfristen er satt til 31/10 -2015, men om du velger å betale litt senere på høsten, så går det bra det også, alle bidrag mottas med takk! Det er ikke gratis å få kjørt opp skiløyper, faktisk koster det mye å leie en preppemaskin m/maskinfører! Men er vi alle med og spleiser på denne kostnaden, så blir det mindre på hver av oss.Og så håper vi på MYYYYYE snø i Gavlesjåområdet om en måned eller så (?) og at vi kan møtes i nyoppkjørte skiløyper innover fjellet.
Kassereren ber om forståelse dersom noen skulle få 2 giroer og ønsker da tilbakemelding.

For de som ikke har fått tilsendt giro, men allikevel ønsker å betale kr. 600,- i «Løypeavgift for 2016» kan gjøre det til konto. nr. 1503 57 11667

Hilsen
Gavlesjå Løypelag og Himingen Hyttevel.

1. oktober 2015

Referat fra årsmøtet kan du lese her

10. september 2015

Det har kommet inn forslag til årsmøtet les dem her:

Forslag 1. Ang. regnskap, les her
Forslag 2. Ang. løypekjøring, les her
Forslag 3. Ang.badeplassen, les her
Avtale om løypepreparering, les her

28. august 2015

Årsmøte 2015

Du innkalles med dette til årsmøte i Himingen Hyttevel ved Himingtjønna
Lørdag 19. September kl. 12.00

Og på det saklige plan vil vi ha følgende dagsorden:

⦁ Åpning
⦁ Godkjenning av innkallingen til årsmøtet
⦁ Valg av møteleder og referent
⦁ Godkjenning av regnskap og forslag til budsjett
⦁ Innkomne forslag *)
⦁ Valg

Etterpå står følgende poster på programmet:
⦁ Eventuelt
⦁ Kaffi og kaker

*)Av foreløpige forslag som skal behandles på årsmøtet er:

1. Forslag om felles regnskap og budsjett for H.H. og Løypelaget
2. Forslag til avtale mellom H.H. og Thor Tveiten om løypekjøring
3. Forslag om innkjøp av bade-bygge (landfast) til Himingtjønn

Vel møtt til en hyggelig hytteprat ved Himingtjønna.

Du kan skrive ut innkallingen her
Referater 2015 finner du her

Forslag til årsmøtet må være inne i god tid før årsmøtet!


11. august 2015

Himingen Hyttevel er nå innmeldt i både Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Dette gjør at vi nå er søknadsberettiget til div. stønader, vi kan søke om MOMS-refusjon, vi kan legges inn som mottaker av «Grasrot-andelen» fra Norsk Tipping , forutsatt at medlemmene oppgir vårt org.nr. neste gang de leverer tippe-kupongen eller Lotto-kupongen. Utskrift fra Brønnøysundreg. kan du se her Og fra frivillighetsreg. her

Vi oppfordrer alle medlemer til å registrere grasrotandelen til Himingen Hyttevel.
Org.nr. er 815 636 872

Les mer om grasrotandelen på Norsk Tipping her

23. juli 2015

Ta turen til den Gavlesjåstulen, her får du se en av de siste stulene som er i drift på gammelt vis og ikke minst Telemarkskyr i sitt rette element. Fra parkeringa ved Himingtjønna er det en halv time å gå etter fin sti. En kan også få kjøpt rømmegrøt og få en prat med stulsfolket.
Følg Gavlesjåstulen på Facebook. her..


Foto. Ole Arvid Vassbotten

3. juli 2015

Brua ved Svarttjønn er på plass. Bildet viser dugnadsarbeiderene Roger, Niri  og Ivar. Fotografen Johs måtte holde kameraet. Vi hadde noen skikkelige løft på  de tunge slippersene, som garantert er sterke nok for løypemaskinen.
Nå er dugnadsarbeidet ferdig  for i sommer, og takk til dere som har deltatt. Nå begynner vannet å bli deilig i Himingtjønn, så sommeren er kommet. Om kort tid kommer også dyra til stulen. Bruk fjellet i denne fine årsstiden

Mvh.
Johs.

Sterke karer gjør jobben.   Foto J. Klungseth 


29. juni 2015


Rapport fra fullført dugnad ved Kruvla.

Svein David, Torgrim og Johannes har i dag (27/6) etter en lang arbeidsdag fullført bruprosjektet ved Kruvla. Bilder viser Svein David og Torgrim under en fortjent kaffepause. Undertegnede måtte holde kameraet. Neste dugnad blir ved Svarttjønn, men noen dag er ikke fastlagt. Gi beskjed om noen kan møte enten det er på ukedager eller helg.

Ring Johannes Klungseth telefon 95 05 14 45 eller noen i styret for hyttevellet.

Med hilsen
Johs.

20. juni 2015

Dugnadsviljen i Himingen hyttevel er nokså fraværende i forhold til endel andre hyttelag, bl.a. Slåka hyttelag som samler ca 4o stk-smått og stort- til dugnad. Den 13 juni kunne ingen av de spurte stille opp. Nytt forsøk 20 juni med publisering på hjemmesida og telefoner til endel hytteeiere.(Blir dessverre de samme som blir spurt hver gang, da jeg ikke kjenner alle) Klarte å samle 4 stk, nemlig Torstein, Ivar, Trond og Johs. Vi jobba ved Kruvla hele dagen til batteriene i drillene var tomme og vi var trøtte. Ble over halvferdig med brua og har nå kappet resten av plankene i riktig lengde så det er bare å skru/spikre de sammen.Men det tar nok fortsatt nærmere en dag dersom det ikke blir flere neste dugnad. Nå neste dugnad blir er på det uvisse. Vil ikke mase mer, men den som føler trang til å bistå må bare gi beskjed eller sette i gang.
En fin sommer på fjellet ønskes alle .

Mvh.
Johs.


foto. J Klungseth 

11. juni 2015

DUGNAD:
Lørdag 20. juni  trenger løyperlaget til  Himingen hyttevel å få hjelp til brubygging ved Kruvla og Svarttjønn. Matrialene ble kjørt inn på snøføre. Plankene må skrus sammen, så dersom du har en litt sterk oppladbar drill er det bra. Ellers ta med hammer. Frammøte ved kiosken ved Himingtjønn kl. 09.00. Antar vi får med en ATV som kan kjøre redskap og sekker for oss. Skal vi få skiløyper til neste vinter må disse bruene komme på plass , så det er viktig at vi blir en flokk som kan fikse dette. Kan du komme gi beskjed til:

Johs. Telef. 95 05 14 45 eller noen i styret for hyttevellet.

11.06.15 Johs.

13. april 2015

Hei, idag 10. april har vi fått kjørt inn brumaterialene til Kruvla og Svarttjønn. Vi var tre fra hyttevellet inkl. en scooter og 3 grunneiere også en med scooter, så det gikk helt greit.
Håper mange kan være med på brudugnad en lørdag i  mai / juni. Jobbing og kaffebål ved Kruvla kan bli en koselig dag tror jeg, men vi må være flere. At det var vanskelig å få med folk i dag som var en vanlig arbeidsdag er å forstå, men vi kunne ikke vente lengere da snøen bløtner ganske mye.

 Se flere bilder fra dugnaden her..

Mvh. Johs.

8. april 2015

Påskeskirennet 2015
I nydelig påskevær og rikelig med snø var det lørdag 4.april duket for nok et Påskeskirenn ved Himingtjønna. Gradestokken viste +2 og dette kunne nok by på en del smøringsproblemer. Tor Tveiten hadde nok en gang kjørt opp fine løyper (både her og ellers innover i fjellet!) Påmeldingen gikk greit og når rennet var godt i gang så var det mange små «Nortugere» og «Bjørgeniner» å se i sporet, heiaropene satt løst og målgang ble registrert med både tåspiss og full «kollaps» i målområdet. Hele 88 store barn og litt mindre barn stilte til start. I år hadde arrangementkomiteen i Himingen Hyttevel kjøpt inn helt nye statuetter (en skiløper i fint driv)og med egen minneplate på. Og det var mange stolte barn som takket fint når de fikk overrakt denne fine premien. Alle som deltok fikk i tillegg til fine premier også en «gavepremie» fra Notodden Brannvesen. Det er 26-te året dette arrangementet går av stabelen og stadig nye generasjoner (og hytteeiere og deres barn) dukker opp. Og da sier vi i styret i Himingen Hyttevel: «Takk for frammøte og velkommen igjen om et år». Vi håper selvfølgelig på samme fine været og skiføret om et år!

Se bilder fra rennet her

Vennlig hilsen
Torstein Foss

2. april 2015

Årets påskeskirenn.
Ja, Himingen Hyttevel satser på å arrangere Påskeskirenn for barna også i år. Og tradisjonen tro blir det på påskeaften, altså lørdag 4.april. «Løpsarena» blir som vanlig med start og innkomst v/ kiosken ved Himingtjønna. Start kl. 13.00 (påmelding fra 12.30).
Startkontingent: kr. 50,- Fine premier til alle deltagerne!!


4. februar 2015

Regnskap Gavlesjå løypelag 2014 kan du se her

29. januar 2015

Giro for innbetaling av «Løypeavgift 2015» er nå sendt ut til ALLE hytteeierne og vi håper alle er lojale og betaler inn de kr. 600,- slik at vi kan nyte godt av fine løyper HELE sesongen!

Mvh Torstein Foss, Himingen Hyttevel.

18. januar 2015

«Gavlesjå rundt» er nå preparert, se løypemelding her


Bilde tatt 17/1 2015  foto: J Klungseth 

11. januar 2015 Brev angående løypekjøring i Lifjell 

Vedlagt følger et møtereferat fra et felles møte som ble arrangert sist uke. Hensikten med møtet var å prøve å til et best mulig felles økonomisk samarbeid mellom alle som har interesse av et godt skiløype-tilbud i Gavlesjå-området. Dessuten at det lages en felles og samlet plan for løypekjøringen som publiseres og offentliggjøres for alle hyttefolk i området gjennom denne hjemmesiden, den tilhørende Facebook-siden, gjennom oppslag på oppslagstavlene i hytteområdene og gjennom avisene (Telen, Varden, TA, Tønsberg og Sandefjord Blad, m.fl.)

Brevet kan du lese her

Jauar 2015 Status løpekjøring

Inntil videre er det forlite snø i fjellet for å starte løypekjøring. Tor Tveiten er villig til å kjøre også kommende sesong dersom vi klarer å skaffe økonomi til drifta. Vi kom i minus forrige sesong og det står fortsatt igjen er rest som ikke er betalt. Bare dieselutgiftene for sesongen 2014 var på ca 70.000 kroner, så det er helt rimelig at det ikke kan kjøres før iallefall utgifter til drivstoff er sikret. I tillegg koster det mye å holde en maskin i drift, bare belter koster ca. 130.000 kroner. Det blir derfor ikke løyper før inntekter fra bomkortene er innbetalt, og så får vi kjøre så lenge det er penger. Notodden kommune har under budsjettbehandling av 2015 budsjettet sagt nei til å støtte løypelaget, men det vil bli søkt på nytt like over nyttår. Det kan ikke være hytteeierenes sak å holde et særdeles fint løypenett for befolkningen generelt. Om Gavlesjåvegen kan yte noe tilskudd er fortsatt uklart, men dersom det ikke blir løyper i fjellet vil dagstrafikken stoppe opp, med den følge at veien ikke får inntekter til brøyting og kanskje ikke kan holde veien oppe. Det er derfor av vesentlig betydning at løypenettet består både for oss som hytteeiere og for andre som i økende grad bruker løypene. Dette burde Notodden kommune forstå !
Dette som en foreløbig orintering.

hilses fra Johs.

20. oktober 2014

Årsmøte i Himingen Hyttevel ble avholdt som planlagt 27. september ved Himingtjønna og 18 personer møtte fram.  Les referat fra møtet her..

Det ble servert gode nygrilla pølser med tilbehør, samt kaffi og kake på møtet.
Foto: Torstein Foss 

Årsmøte 2014

Det innkalles herved til årsmøte i Himingen Hyttevel ved Himingtjønna

Lørdag 27. September kl. 12:00

Saksliste
1.Åpning
2.Godkjenning av innkalling til årsmøtet
3.Valg av møteleder og referent
4.Godkjenning av regnskap og forslag til budsjett
5.Innkomne forslag
6.Valg

Etter dette står følgende på programmet:
Eventuelt
Kaffi og kaker

Forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende innen 21. september! 

VELKOMMEN! 

16. september 2014

Referat fra styremøtet 12. juni 2014 kan du lese på denne siden 

22. april 2014