Skriv ut denne siden

Startside

16. desember 2020
Til alle som setter pris på at Tor fortsatt skal kjøre fine skiløyper i Gavlesjå-området: Du oppfordres med dette til å betale inn "Løpeavgiften" på kr 600,- til
kontonr. 2699 44 91198 eller VIPPS nr 501142 (Gavlesjå Løypelag). Denne "løypeavgiften" er hovedinntektskilden vår for å drifte løypekjøringen.! Og husk: "Det snør ikke skiløyper"!
 

11. november 2020
"Status for vintervedlikehold av Gavlesjåvegen" les mer her

 

Vi er også på Facebook