Skriv ut denne siden

Startside

 

DUGNAD I SKILØYPA LØRDAG 19. SEPTEMBER KL. 0900

Som mange kanskje har fått med seg må traséen til løypa vi kaller «Gavlesjå rundt» legges om på grunn av den nye veien som går fra parkeringa under Himingen.
Ny trasé er funnet. Denne vil dreie av dagens løype nede på myrene, følge skiløypa inn mot Himingsjå og gå øst kollen ved hytta. Så vil den krysse sommerstien til Gavlesjåstulen ved rasteplassen og følge myrdragene tilbake mot Himingtjønna (Kroktjønn) og møte dagens løype ved målestaven der skuterløypa kommer i land fra isen.
Dette sporet må ryddes før snøen kommer. Det inviteres derfor til dugnad med frammøte
lørdag 19. september kl 0900.
En bør nok stille med motorsag, ryddesag eller lignende. Øks kan selvfølgelig brukes, men det blir kanskje ikke så effektivt.

Ved spørsmål kan løypelaget ved Øyvind Finnekåsa (95035722) eller Leiv Ryen (41690350) kontaktes.

Hilsen
Øyvind Finnekåsa


Vis hensyn!


Himingen Hyttevel vil med dette oppfordre alle hytteeiere i Myrgvarv-Himingen området til å vise hensyn til sine hytte-naboer når det gjelder bruk av aggregat, motorsag eller snekring. Vi vil også oppfordre alle til å respektere helligdagsfreden når det gjelder støyende arbeidsoppgaver på hytta.
Ønsker alle en fin sommer!

 Vi er også på Facebook